Bơm nâng gầm BMW X5 3.0si E70 ,BMW X6 35iX E71 ,37206859714

Mã sản phẩm:  37206859714

Nhà sản xuất:  AMK Germany

Liên hệ

Dùng cho xe bmw : x5 ,x6 +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X5 M S63 +X6 30dX M57N2 +X6 30dX N57 +X6 35dX M57N2 +X6 35iX N54 +X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63 +X6 M S63 +X6 M50dX N57X Bơm nâng...

Dùng cho xe bmw : x5 ,x6

+X5 3.0d M57N2

+X5 3.0sd M57N2

+X5 3.0si N52N

+X5 3.5d M57N2

+X5 4.8i N62N

+X5 M S63

+X6 30dX M57N2

+X6 30dX N57

+X6 35dX M57N2

+X6 35iX N54

+X6 35iX N55

+X6 40dX N57S

+X6 40iX N55

+X6 50iX N63

+X6 M S63

+X6 M50dX N57X

Bơm nâng gầm BMW X5 3.0si E70 ,BMW X6 35iX E71 ,37206859714