Cảm biến báo khoảnh cách BMW 325i E46/BMW 318i E46/66206989067

Mã sản phẩm:  66206989067

Nhà sản xuất:  GERMANY

Liên hệ

Part : 66206989067 Tên sản phẩm :Cảm biến báo khoảnh cách BMW 325i E46/BMW 318i E46 Dùng cho xe :+316Ci M43 +316Ci N40 +316Ci N45 +316i N40 +316i N42 +316i N45 +316i N46 +316i 1.6 M43 +316i 1.9 M43 +316ti N40 +316ti N42...

  • Part : 66206989067
  • Tên sản phẩm :Cảm biến báo khoảnh cách BMW 325i E46/BMW 318i E46
  • Dùng cho xe :+316Ci M43 +316Ci N40 +316Ci N45 +316i N40 +316i N42 +316i N45 +316i N46 +316i 1.6 M43 +316i 1.9 M43 +316ti N40 +316ti N42 +316ti N45 +316ti N46 +318Ci N42 +318Ci N46 +318Ci M43 +318d M47 +318d M47N +318i N42 +318i N46 +318i M43 +318td M47N +318ti N42 +318ti N46 +320Cd M47N +320Ci M54 +320Ci M52 +320d M47 +320d M47N +320i M52 +320i M54 +320td M47N +323Ci M52 +323i M52 +323i 2.4 M52 +325Ci M54 +325Ci M56 +325i M54 +325i M56 +325ti M54 +325xi M54 +328Ci M52 +328i M52 +330Cd M57N +330Ci M54 +330d M57 +330d M57N +330i M54 +330xd M57 +330xd M57N +330xi M54 +M3 S54 +M3 CSL S54
  • Xuất xứ : Hàng BMW