Cảm biến trọng lượng ghế BMW X5 3.0si E70 /X6 35iX E71/65779171319

Mã sản phẩm:  65779171319

Nhà sản xuất:  GERMANY

Liên hệ

Part : 65779171319 Tên sản phẩm : Cảm biến trọng lượng ghế BMW X5 3.0si E70 /X6 35iX E71 Dùng cho xe : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X5 M S63​ +X6 30dX M57N2 +X6 30dX...

  • Part : 65779171319
  • Tên sản phẩm : Cảm biến trọng lượng ghế BMW X5 3.0si E70 /X6 35iX E71
  • Dùng cho xe : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X5 M S63​ +X6 30dX M57N2 +X6 30dX N57 +X6 35dX M57N2 +X6 35iX N54 +X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63 +X6 M S63 +X6 M50dX N57X
  • Xuất xứ : Hàng chính hãng BMW