Càng a trên BMW X6 35iX E71 ,X6 50iX E71 ,31126776417

Mã sản phẩm:  31126776417

Nhà sản xuất:  Genuine Germany

Liên hệ

Hàng chính hãng BMW Dùng cho xe BMW : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X6 30dX M57N2 +X6 30dX N57 +X6 35dX M57N2 +X6 35iX N54 +X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63 +X6 M50dX N57X

Hàng chính hãng BMW

Dùng cho xe BMW :

+X5 3.0d M57N2

+X5 3.0sd M57N2

+X5 3.0si N52N

+X5 3.5d M57N2

+X5 4.8i N62N

+X6 30dX M57N2

+X6 30dX N57

+X6 35dX M57N2

+X6 35iX N54

+X6 35iX N55

+X6 40dX N57S

+X6 40iX N55

+X6 50iX N63

+X6 M50dX N57X