Chân máy Mercedes C200/C250/C230/C300 W204 ,A2042404217

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Genuine Germany

Liên hệ

Hàng chính hãng Mercedes : Dùng cho xe : Mã sản phẩm A2042404217,2042404217,204 240 42 17 Dùng cho các dòng xe: C200 Kompressor 2006-2009 W204 C230 2008-2009 W204 C200 CGI 2010-2014 W204 C250 CGI 2010-2014 W204 C300 W204 E250 CGI 2009-2014 W212 E300 CGI 2009-2014 W212 E350 CGI 2009-2014 W212

Hàng chính hãng Mercedes :

Dùng cho xe :

Mã sản phẩm A2042404217,2042404217,204 240 42 17

Dùng cho các dòng xe:

C200 Kompressor 2006-2009 W204

C230 2008-2009 W204

C200 CGI 2010-2014 W204

C250 CGI 2010-2014 W204

C300 W204

E250 CGI 2009-2014 W212

E300 CGI 2009-2014 W212

E350 CGI 2009-2014 W212