Chân số BMW X5 ,X6 ,E70 ,22326780025

Mã sản phẩm:  22326780025

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Hàng chính hãng Dùng cho xe bmw X5 3.0 ,X5 4.8 E70 , 2007 - 2009 Dùng cho xe bmw X6 3.5 ,X5 5.0 E71 , 2007 - 2009

Hàng chính hãng

Dùng cho xe bmw X5 3.0 ,X5 4.8 E70 , 2007 - 2009

Dùng cho xe bmw X6 3.5 ,X5 5.0 E71 , 2007 - 2009