Giảm xóc trước BMW 745i E65 ,BMW 740i E66 , 31316786537

Mã sản phẩm:  31316786537

Nhà sản xuất:  GERMANY

Liên hệ

Part : 31316786537 ,31316786538 Tên sản phẩm : Giảm xóc trước BMW 745i E65 ,BMW 740i E66  Dùng cho xe : +730d M57N +730d M57N2 +730i M54 +730i N52 +735i N62 +740d M67 +740i N62N +745d M67N +745i N62 +750i N62N +ALPINA B7 N62 +730Ld M57N2...

  • Part : 31316786537 ,31316786538
  • Tên sản phẩm : Giảm xóc trước BMW 745i E65 ,BMW 740i E66 
  • Dùng cho xe : +730d M57N +730d M57N2 +730i M54 +730i N52 +735i N62 +740d M67 +740i N62N +745d M67N +745i N62 +750i N62N +ALPINA B7 N62
  • +730Ld M57N2 +730Li M54 +730Li N52 +735Li N62 +740Li N62N +745Li N62 +750Li N62N
  • Xuất xứ : Hàng Chính Hãng BMW