Máy phát BMW 325i E46 /520 E39 ,12317501599

Mã sản phẩm:  12317501599

Nhà sản xuất:  BOSCH

Liên hệ

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất DÙNG CHO XE : +320Ci M54 +320Ci M52 +320i M52 +320i M54 +323Ci M52 +323i M52 +323i 2.4 M52 +325Ci M54 +325i M54 +325ti M54 +325xi M54 +328Ci M52 +328i M52 +330Ci M54 +330i M54 +330xi M54 +520i M54 +525i M54 +530i...

Hàng OEM của hãng BOSCH Đức sản xuất

DÙNG CHO XE :

+320Ci M54

+320Ci M52

+320i M52

+320i M54

+323Ci M52 +323i M52 +323i 2.4 M52

+325Ci M54 +325i M54 +325ti M54

+325xi M54 +328Ci M52 +328i M52

+330Ci M54 +330i M54 +330xi M54

+520i M54 +525i M54 +530i M54

Máy phát BMW 325i E46 /520 E39 ,12317501599