Mô tơ gạt mưa BMW X5 3.0si E70SAV/ X6 35iX E71/61617200510

Mã sản phẩm:  61617200510

Nhà sản xuất:  GERMANY

Liên hệ

Part : 61617200510 Mô tơ gạt mưa BMW X5 3.0si E70SAV/ X6 35iX E71 Dùng cho xe : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d...

  • Part : 61617200510
  • Mô tơ gạt mưa BMW X5 3.0si E70SAV/ X6 35iX E71
  • Dùng cho xe : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X5 M S63​ +X6 30dX M57N2 +X6 30dX N57 +X6 35dX M57N2 +X6 35iX N54 +X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63 +X6 M S63 +X6 M50dX N57X
  • Xuất xứ : Hàng chính hãng BMW