Phao báo xăng BMW X5 3.0si E70/BMW X6 35iX E71/16117212632

Mã sản phẩm:  16117212632

Nhà sản xuất:  Genuine Germany

Liên hệ

Hàng chính hãng BMW : Dùng cho xe : +X5 3.0d M57N2 +X5 3.0sd M57N2 +X5 3.0si N52N +X5 3.5d M57N2 +X5 4.8i N62N +X5 M S63 +X6 30dX M57N2 +X6 30dX N57 +X6 35dX M57N2 +X6 35iX N54 +X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63...

Hàng chính hãng BMW :

Dùng cho xe :

+X5 3.0d M57N2

+X5 3.0sd M57N2

+X5 3.0si N52N

+X5 3.5d M57N2

+X5 4.8i N62N +X5 M S63

+X6 30dX M57N2

+X6 30dX N57

+X6 35dX M57N2

+X6 35iX N54

+X6 35iX N55 +X6 40dX N57S +X6 40iX N55 +X6 50iX N63 +X6 M S63 +X6 M50dX N57X

Phao báo xăng BMW X5 3.0si E70/BMW X6 35iX E71/16117212632