Quạt giàn nóng BMW 745i E65 ,2000-2008 ,64546921379

Mã sản phẩm:  64546921379

Nhà sản xuất:  BERH-HELLA

Liên hệ

Part : 64546921379 Tên sản phẩm : Quạt giàn nóng BMW 745i E65 ,2000-2008 Dùng cho xe : BMW 745i E65 ,2000-2008 ...

  • Part : 64546921379
  • Tên sản phẩm :Quạt giàn nóng BMW 745i E65 ,2000-2008
  • Dùng cho xe : BMW 745i E65 ,2000-2008
  • 7' E65 (02/2000 — 07/2008)
  • 7' E66 (06/2000 — 07/2008)
  • 7' E67 (10/2002 — 06/2008)
  • Xuất xứ : BERH GERMANY