Trục láp trước Porsche Cayenne 4.2 ,4.5 ,4.8 Turbo

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất: 

Liên hệ

Dùng cho xe Porsche cayenne 2005 -2010 Porsche cayenne 4.2 diesel Porsche cayenne 4.5 turbo Porsche cayenne 4.8 V8 turbo Porsche cayenne 4.8 gts

Dùng cho xe Porsche cayenne 2005 -2010

Porsche cayenne 4.2 diesel

Porsche cayenne 4.5 turbo

Porsche cayenne 4.8 V8 turbo

Porsche cayenne 4.8 gts