Van nước nóng điều hòa BMW/64116906652/64110301939/64120151694

Mã sản phẩm: 

Nhà sản xuất:  Genuine Germany

Liên hệ

Van nước nóng điều hòa BMW/64116906652/64110301939/64120151694 Dùng cho xe bmw : 5' E60 (12/2001 — 12/2009) 5' E60 LCI (10/2005 — 12/2009) 5' E61 (10/2002 — 02/2007) 5' E61 LCI ...

Van nước nóng điều hòa BMW/64116906652/64110301939/64120151694

Dùng cho xe bmw :

5' E60  (12/2001 — 12/2009)

5' E60 LCI  (10/2005 — 12/2009)

5' E61  (10/2002 — 02/2007)

5' E61 LCI  (11/2005 — 05/2010)

6' E63  (05/2002 — 07/2010)

6' E63 LCI  (04/2006 — 07/2010)

6' E64  (09/2002 — 07/2010)

6' E64 LCI  (04/2006 — 07/2010)

7' E65  (02/2000 — 07/2008)

7' E66  (06/2000 — 07/2008)

7' E67  (10/2002 — 06/2008)

X5 E53  (01/2003 — 09/2006)

Phantom RR1  (07/2002 — 04/2012)

Phantom RR1 Series II  (08/2011 — 12/2016)

Phantom Drophead  (03/2006 — 04/2012)

Phantom Drophead Series II  (09/2011 — 12/2016)

Phantom Coupé  (05/2007 — 03/2012)

Phantom Coupé Series II  (09/2011 — 12/2016)