Xéc măng BMW 325i E46 /525i E60 ,11257511697 ,11257509216

Mã sản phẩm:  11257511697

Nhà sản xuất:  MAHLE

Liên hệ

Hàng OEM của hãng MAHLE Đức sản xuất.  325i E46  ( 2001 - 2006 ) 520i, 525i, 528i E39 ( 1995 - 2003 ) 520i, 523i, 525i, 528i, 530i E60 ( 2004 - 2009 ) +325Ci M54 +325Ci M56 +325i M54 +325i M56 +325ti...

Hàng OEM của hãng MAHLE Đức sản xuất. 

325i E46  ( 2001 - 2006 )

520i, 525i, 528i E39 ( 1995 - 2003 )

520i, 523i, 525i, 528i, 530i E60 ( 2004 - 2009 )

+325Ci M54 +325Ci M56 +325i M54 +325i M56 +325ti M54 +325xi M54